Komitet Organizacyjny

Kontakt

AGH w Krakowie, WIMiR, Katedra Automatyzacji Procesów
Al. A. Mickiewicza 30,
AGH paw. B2 pok. 104/7
30-059 Kraków, Polska
e-mail: krasynt@agh.edu.pl
Stanisław Flaga, tel.: 12 617-37-89
Przewodniczący 
dr inż.Stanisław Flaga
dr inż.Agata Nawrocka
Członkowie 
dr inż.Andrzej Kot
dr inż.Paweł Orkisz
mgr inż.Roman Ornacki