Dla autorów

Manuskrypt na KraSyNT 2016 musi zostać sformatowany zgodnie z szablonem zapisanym w formacie szablonu edytora Word 2010 (dotx) – aby pobrać szablon kliknij tutaj (dotx). Opis szablonu w formacie pdf można pobrać tutaj.

Najprostszym sposobem na poprawne sformatowanie tekstu jest uzupełnienie treścią pobranego szablonu.

 1. Wszystkie materiały zostaną poddane recenzji przez dwóch recenzentów.
 2. W przypadku jednej negatywnej recenzji zostanie powołany trzeci recenzent, którego opinia zdecyduje o przyjęciu materiału.
 3. Autorzy zobowiązani są do skorygowania przesłanego materiału zgodnie z sugestiami recenzentów bądź do przekonania recenzentów do swoich racji.
 4. Recenzentów powołuje przewodniczący sekcji.
 5. Dopuszcza się maksymalnie dwóch autorów jednego manuskryptu.
 6. Minimalna wielkość artykułu to dla:
  – jednego autora 15 000 znaków ze spacjami, (bez wliczania wzorów i rysunków),
  – dwóch współautorów 32 000 znaków ze spacjami, (bez wliczania wzorów i rysunków).
 7. Artykuł musi zostać sformatowany do pełnej liczby stron (dopuszcza się minimalnie 85% zajętości ostatniej strony. Materiały o mniejszych objętościach nie będą poddawane recenzji i nie będą mogły zostać opublikowane.
 8. Wszystkie materiały muszą zostać przygotowane w postaci dokumentów w formacie Word 2010 (*.docx) z automatycznym numerowaniem podrozdziałów, rysunków, tabel i wzorów – zgodnie z szablonem dostępnym na stronie sympozjum. Pliki w innych formatach nie będą przyjmowane.
 9. Do edycji wzorów należy użyć standardowego edytora równań dostępnego w edytorze Word 2010.
 10. Wszystkie materiały przyjęte do druku zostaną wydrukowane w monografiach.
 11. Materiały powinny zostać dostarczone w języku polskim.
 12. Jedyną dopuszczalną formą dostarczania treści manuskryptów jest ich wgrywanie do systemu EasyChair.  Manuskrypty przesyłane na adres komitetu organizacyjnego będą ignorowane.