Organizator Sympozjum KraSyNT

Katedra Automatyzacji Procesów na
Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków

email: krasynt@agh.edu.pl
tel.: 12 617-37-89

Rejestracja i dostarczenie manuskryptów

Tylko via EasyChair 

Sekcje tematyczne

Symbol Nazwa sekcji
S1Modelowanie układów dynamicznych
S2Układy redukcji drgań i hałasu
S3Wybrane zagadnienia modelowania i symulacji w układach drgających
S4Analiza sygnałów, modelowanie i sterowanie w inżynierii mechanicznej i biomedycznej
S5Wybrane zagadnienia inżynierii biomedycznej
S6Problemy współczesnej robotyki i robotyzacji
S7Tribologia i inżynieria powierzchni
S8Automatyzacja procesów produkcyjnych - algorytmy, modelowanie, symulacja
S9Nowe metody przetwarzania sygnałów w wybranych zagadnieniach wibroakustyki